Ngày tốt tháng 1 năm 2022: Tháng 1 Dương ngày nào đẹp?

Ngày tốt tháng 1 năm 2022 là ngày nào? Tháng 1 Dương 2022 ngày nào đẹp? Để trả lời câu hỏi này, mời bạn theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi nhé.

Tại sao cần xác định ngày tốt, ngày đẹp?

Người Việt Nam từ xưa vốn có quan niệm, có thờ có thiêng, có kiêng có lành nên họ thường rất chú trọng đến việc lựa chọn ngày tốt, xấu trong tháng. Khi xác định được những ngày tốt trong tháng, họ sẽ có thể chủ động lên kế hoạch, sắp xếp công việc một cách tốt nhất. Việc lựa chọn ngày tốt, ngày đẹp sẽ giúp người Việt có cảm giác an tâm hơn, đặc biệt là khi thực hiện các công việc hệ trọng như cưới hỏi, khai trương, mua xe mới... hay khởi sự bất cứ một việc nào đó.

Ngày tốt tháng 1 năm 2022 - Ngày đẹp tháng 1 năm 2022 Dương lịch

Dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ tới bạn những ngày đẹp trong tháng 1 Dương năm 2022.

Ngày 2/1/2022 Dương lịch (tức ngày 30/11/2021 Âm lịch)

 • Đây là ngày: Ất Mão, tháng Canh Tý, năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường hoàng đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Bính Tý (23h-01h), Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Ất Dậu (17h-19h).
 • Tuổi hợp ngày: Mùi, Hợi.
 • Tuổi khắc ngày: Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu.
 • Việc nên làm: Thượng lương, làm chuồng lục súc.
 • Việc không nên làm: Xấu cho các việc khai trương, xuất nhập tài vật, giá thú, động thổ.

Ngày 4/1/2022 Dương lịch (tức ngày 2/12/2021 Âm lịch)

 • Đây là ngày: Đinh Tỵ, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường hoàng đạo
 • Giờ hoàng đạo: Tân Sửu (01h-03h), Giáp Thìn (07h-09h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h).
 • Tuổi hợp ngày: Sửu, Dậu.
 • Tuổi khắc ngày: Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Mùi, Quý Sửu.
 • Việc nên làm: Tạo tác, sửa giếng, thu người làm.
 • Việc không nên làm: Xuất nhập vốn liếng, khai kho, an sàng.

Ngày tốt tháng 1 Dương

Ngày 7/1/2022 Dương lịch (tức ngày 5/12/2021 Âm lịch)

 • Đây là ngày: Canh Thân, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh hoàng đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h).
 • Tuổi hợp ngày: Tý, Thìn.
 • Tuổi khắc ngày: Nhâm Dần, Mậu Dần, Giáp Tý, Giáp Ngọ.
 • Việc nên làm: Cúng lễ, may mặc.
 • Việc không nên làm: Hội họp, châm chích, giá thú, làm chuồng lục súc, khai trương.

Ngày 9/1/2022 Dương lịch (tức ngày 7/12/2021 Âm lịch)

 • Đây là ngày: Nhâm Tuất, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long hoàng đạo
 • Giờ hoàng đạo: Nhâm Dần (03h-05h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h).
 • Tuổi hợp ngày: Dần, Ngọ.
 • Tuổi khắc ngày: Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Dần.
 • Việc nên làm: Khai trương, lập kho vựa, giao dịch, may mặc.
 • Việc không nên làm: An táng, giá thú, nhậm chức, xuất nhập tài vật.

Ngày 10/1/2022 Dương lịch (tức ngày 8/12/2021 Âm lịch)

 • Đây là ngày: Quý Hợi, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường hoàng đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Quý Sửu (01h-03h), Bính Thìn (07h-09h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h)
 • Tuổi hợp ngày: Mão, Mùi.
 • Tuổi khắc ngày: Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Mão, Đinh Dậu.
 • Việc nên làm: Làm nhà, động thổ, làm chuồng gia súc, giá thú, đào giếng.
 • Việc không nên làm: Giao dịch, châm chích, trồng tỉa.

Ngày đẹp tháng 1 Dương

Ngày 13/1/2022 Dương lịch (tức ngày 11/12/2021 Âm lịch)

 • Đây là ngày: Bính Dần, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ hoàng đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h).
 • Tuổi hợp ngày: Ngọ, Tuất.
 • Tuổi khắc ngày: Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn.
 • Việc nên làm: Trừ phục, cúng giải, cạo đầu.
 • Việc không nên làm: Xuất vốn, hội họp, châm chích.

Ngày 14/1/2022 Dương lịch (tức ngày 12/12/2021 Âm lịch)

 • Đây là ngày: Đinh Mão, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Bảo Quang hoàng đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Canh Tý (23h-01h), Nhâm Dần (03h-05h), Quý Mão (05h-07h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Kỷ Dậu (17h-19h).
 • Tuổi hợp ngày: Mùi, Hợi.
 • Tuổi khắc ngày: Ất Dậu, Quý Dậu, Quý Tỵ, Quý Hợi.
 • Việc nên làm: Xuất hành, sửa kho, dựng nhà, mở tiệm.
 • Việc không nên làm: Chôn cất, thưa kiện, xuất vốn, nhậm chức.

Ngày 19/1/2022 Dương lịch (tức ngày 17/12/2021 Âm lịch)

 • Đây là ngày: Nhâm Thân, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh hoàng đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Canh Tý (23h-01h), Tân Sửu (01h-03h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h).
 • Tuổi hợp ngày: Tý, Thìn.
 • Tuổi khắc ngày: Bính Dần, Canh Dần, Bính Thân.
 • Việc nên làm: Cúng lễ, may mặc.
 • Việc không nên làm: Hội họp, châm chích, giá thú, làm chuồng lục súc, khai trương.

Ngày 21/1/2022 Dương lịch (tức ngày 19/12/2021 Âm lịch)

 • Đây là ngày: Giáp Tuất, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long hoàng đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Bính Dần (03h-05h), Mậu Thìn (07h-09h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h), Ất Hợi (21h-23h).
 • Tuổi hợp ngày: Dần, Ngọ.
 • Tuổi khắc ngày: Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất.
 • Việc nên làm: Khai trương, lập kho vựa, giao dịch, may mặc.
 • Việc không nên làm: An táng, giá thú, nhậm chức, xuất nhập tài vật.

Ngày 22/1/2022 Dương lịch (tức ngày 20/12/2021 Âm lịch)

 • Đây là ngày: Ất Hợi, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường hoàng đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h).
 • Tuổi hợp ngày: Mão, Mùi.
 • Tuổi khắc ngày: Quý Tỵ, Tân Tỵ, Tân Hợi.
 • Việc nên làm: Làm nhà, động thổ, làm chuồng gia súc, giá thú, đào giếng.
 • Việc không nên làm: Giao dịch, châm chích, trồng tỉa.

Ngày 25/1/2022 Dương lịch (tức ngày 23/12/2021 Âm lịch)

 • Đây là ngày: Mậu Dần, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ hoàng đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h).
 • Tuổi hợp ngày: Ngọ, Tuất.
 • Tuổi khắc ngày: Canh Thân, Giáp Thân.
 • Việc nên làm: Cúng giải, cạo đầu.
 • Việc không nên làm: Xuất vốn, hội họp, châm chích.

Ngày 26/1/2022 Dương lịch (tức ngày 24/12/2021 Âm lịch)

 • Đây là ngày: Kỷ Mão, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Bảo Quang hoàng đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Giáp (23h-01h), Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Quý Dậu (17h-19h).
 • Tuổi hợp ngày: Mùi, Hợi.
 • Tuổi khắc ngày: Tân Dậu, Ất Dậu.
 • Việc nên làm: Xuất hành, sửa kho, dựng nhà, mở tiệm.
 • Việc không nên làm: Chôn cất, thưa kiện, xuất vốn, nhậm chức.

Ngày 28/1/2022 Dương lịch (tức ngày 26/12/2021 Âm lịch)

 • Đây là ngày: Tân Tỵ, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường hoàng đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h).
 • Tuổi hợp ngày: Sửu, Dậu.
 • Tuổi khắc ngày: Ất Hợi, Kỷ Hợi, Ất Tỵ.
 • Việc nên làm: Giao dịch, buôn bán, làm chuồng lục súc, thi ơn huệ.
 • Việc không nên làm: Xuất hành, thưa kiện, châm chích, an sàng.

Ngày 31/1/2022 Dương lịch (tức ngày 29/12/2021 Âm lịch)

 • Đây là ngày: Giáp Thân, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh hoàng đạo
 • Giờ hoàng đạo: Giáp Tý (23h-01h), Ất Sửu (01h-03h), Mậu Thìn (07h-09h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h).
 • Tuổi hợp ngày: Tý, Thìn.
 • Tuổi khắc ngày: Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ, Canh Tý.
 • Việc nên làm: Cúng lễ, may mặc.
 • Việc không nên làm: Hội họp, châm chích, giá thú, làm chuồng lục súc, khai trương.

Ngày đẹp tháng 1 Dương

Tổng kết những ngày đẹp trong tháng 1 năm 2022 Dương lịch

 • Ngày đẹp tháng 1 năm 2022 để mua xe: 2/1, 10/1, 13/1, 14/1, 22/1, 26/1.
 • Ngày đẹp về nhà mới tháng 1 năm 2022: 10/1, 13/1, 14/1, 19/1, 22/1, 26/1, 31/1.
 • Ngày đẹp mở hàng, khai trương tháng 1 năm 2022: 8/1, 10/1, 12/1, 14/1, 22/1, 26/1.
 • Ngày đẹp tháng 1 năm 2021 để cưới: 10/1, 18/1, 28/1, 31/1.

>>> Xem thêm:

Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã biết ngày tốt tháng 1 năm 2022 là ngày nào. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

Nếu có nhu cầu trang bị các sản phẩm đồ gia dụng, điện máy điện lạnh, y tế sức khỏe, thiết bị văn phòng.

Bạn đang xem: Ngày tốt tháng 1 năm 2022: Tháng 1 Dương ngày nào đẹp?

Chuyên mục: Tra cứu thông tin

Chia sẻ bài viết