Thể thao

Hệ thống VAR gây tranh cãi tại V-League

Sau ngày đầu tiên được áp dụng ở V-League, hệ thống VAR đã gây nhiều tranh cãi. Có ý kiến cho rằng, những góc máy quay của VAR chưa đủ để trọng tài đưa ra quyết định chính xác.