Điện thoại & Máy tính

Smartphone trong tương lai sẽ ra sao?

Smartphone không ngừng phát triển, với trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần được triển khai. Nhưng một số xu hướng có thể xác định smartphone trong tương lai sẽ như thế nào.