Thời trang

Thời trang Vintage là gì?

Vintage là bất kỳ đồ vật nào, chẳng hạn như quần áo và đồ trang sức, đại diện cho thời đại hoặc thời kỳ xã hội trước đó, ít nhất là 40 tuổi nhưng không quá 100 năm.