Chủ đề 'giá'

Người dùng mong đợi gì ở iPhone 15 Pro?

Trích dẫn một cuộc khảo sát của SellCell với hơn 2.500 chủ sở hữu iPhone cho thấy, điều mà người dùng mong muốn nhất ở iPhone là thiết kế lại hoàn toàn.