Lịch Công giáo: Lịch Công giáo tháng 9

Lịch Công giáo hay còn gọi là năm Phụng vụ giữ vai trò rất quan trọng, gắn liền với đời sống tinh thần của người theo đạo Kitô giáo. Lịch diễn tả chi tiết chu kỳ một năm Phụng vụ với nhiều Thánh lễ, nghi thức đặc biệt của cộng đồng Kitô hữu. Bài viết dưới đây sẽ cập nhật chi tiết và cụ thể lịch Công giáo tháng 9 năm nay cho bạn đọc có nhu cầu tra cứu, tham khảo. Cùng theo dõi ngay nhé!

Bài viết dưới đây sẽ cập nhật chi tiết và cụ thể lịch Công giáo tháng 9 năm 2021 cho bạn đọc có nhu cầu tra cứu, tham khảo. Cùng theo dõi ngay nhé!

Lịch Công giáo tháng 9 năm 2021

Lịch Công giáo tháng 9 năm 2021

Mỗi năm, Hội Thánh sẽ cử hành toàn thể Mầu nhiệm Ðức Kitô, trình bày cho giáo chúng chiêm ngắm những biến cố cứu độ của Chúa, từ khi Người nhập thể cho tới ngày Người lại đến trong vinh quang.

Ngoài ra, trong một số ngày khác, Hội Thánh sẽ tổ chức các nghi lễ đặc biệt để thể hiện sự tôn kính với Đức Mẹ Thiên Chúa cũng như lòng kính nhớ các Thánh - những người đã sống cho Ðức Thiên Chúa, đã chịu đau khổ và hiện đang ở với Người trong vinh quang.

Quá trình này sẽ diễn ra theo chu kỳ một năm và được gọi là năm Phụng vụ hay lịch Công giáo, bắt đầu với Chúa nhật I Mùa Vọng và kết thúc với lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ (tính theo Dương lịch). Năm Phụng vụ 2020 - 2021 bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 29/11/2020 và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 21/11/2021.

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Ý cầu nguyện chung: Lối sống thân thiện với môi trường.

Chúng ta cầu nguyện rằng mình sẽ đủ can đảm lựa chọn lối sống đơn giản và bền vững với môi trường, hân hoan khi các bạn trẻ nỗ lực dấn thân theo lối sống này.

Lịch Công giáo tháng 9 2021

>> Hướng dẫn cách xem lịch Công giáo: Lịch Công giáo & Cách xem lịch Phụng vụ Công giáo

Ngày Loại Áo Lễ Lễ

Thứ Tư
1/9

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh năm
Cl 1:1-8; Tv 52:10,11; Lc 4:38-44

Thứ Năm
2/9

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh năm
Cl 1:9-14; Tv 98:2-3,3-4,5-6; Lc 5:1-11

Thứ Sáu
3/9

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Tr 

Thánh Grêgôriô Cả, Ghts
Cl 1:15-20; Tv 100:1,2,3,4,5; Lc 5:33-39

Thứ Bảy
4/9

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh năm
Cl 1:21-23; Tv 54:3-4,6,8; Lc 6:1-5

Chúa Nhật
5/9

Lễ Trọng
Thường niên
Năm B

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh năm
Is 35:4-7; Tv 146:7,8-9,9-10; Gc 2:1-5; Mc 7:31-37

Thứ Hai
6/9

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh năm
Cl 1:24; Cl 2:3; Tv 62:6-7,9; Lc 6:6-11

Thứ Ba
7/9

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh năm
Cl 2:6-15; Tv 145:1-2,8-9,10-11; Lc 6:12-19

Thứ Tư
8/9

Lễ Kính
Thường niên
Năm B

Tr 

Sinh nhật Đức Mẹ
Cl 3:1-11; Tv 145:2-3,10-11,12-13; Lc 6:20-26

Thứ Năm
9/9

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Tr 

Thánh Phêrô Claver, Lm
Cl 3:12-17; Tv 150:1-2,3-4,5-6; Lc 6:27-38

Thứ Sáu
10/9

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh năm
1 Tm 1:1-2,12-14; Tv 16:1-2,5,7-8,11; Lc 6:39-42

Thứ Bảy
11/9

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh năm
1 Tm 1:15-17; Tv 113:1-2,3-4,5,6-7; Lc 6:43-49

Chúa Nhật
12/9

Lễ Trọng
Thường niên
Năm B

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh năm
Is 50:4-9; Tv 116:1-2,3-4,5-6,8-9; Gc 2:14-18; Mc 8:27-35

Thứ Hai
13/9

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Tr 

Thánh Gioan Chrysostom, Gmtsht
1 Tm 2:1-8; Tv 28:2,7,8-9; Lc 7:1-10

Thứ Ba
14/9

Lễ Kính
Thường niên
Năm B

Đ 

Tôn Vinh Thánh Giá
1 Tm 3:1-13; Tv 101:1-2,2-3,5,6; Lc 7:11-17

Thứ Tư
15/9

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Tr 

Đức Mẹ Sầu Bi
1 Tm 3:14-16; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 7:31-35

Thứ Năm
16/9

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Đ 

Thánh Cornelius, Ghtđ và Cyprian, Gmtđ
1 Tm 4:12-16; Tv 111:7-8,9,10; Lc 7:36-50

Thứ Sáu
17/9

Lễ Thường
Thường niên
Năm B
X

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh năm
1 Tm 6:2-12; Tv 49:6-7,8-10,17-18,19-20; Lc 8:1-3

Thứ Bảy
18/9

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh năm
1 Tm 6:13-16; Tv 100:2,3,4,5; Lc 8:4-15

Chúa Nhật
19/9

Lễ Trọng
Thường niên
Năm B

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh năm
Kn 2:12,17-20; Tv 54:3-4,5,6-8; Gc 3:164; Mc 9:30-37

Thứ Hai
20/9

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Đ 

Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo
Er 1:1-6; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Lc 8:16-18

Thứ Ba
21/9

Lễ Kính
Thường niên
Năm B

Đ 

Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử
Er 6:7-8,12,14-20; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 8:19-21

Thứ Tư
22/9

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh năm
Er 9:5-9; Tb 13:2,3-4,6,7-8,6; Lc 9:1-6

Thứ Năm
23/9

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh năm
Kg 1:1-8; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 9:7-9

Thứ Sáu
24/9

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh năm
Kg 1:15; Kg 2:9; Tv 43:1,2,3,4; Lc 9:18-22

Thứ Bảy
25/9

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh năm
St 2:5-9,14-15; Gr 31:10,11-12,13; Lc 9:43-45

Chúa Nhật
26/9

Lễ Trọng
Thường niên
Năm B

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh năm
Ds 11:25-29; Tv 19:8,10,12-13,14; Gc 5:1-6; Mc 9:38-43,45,47-48

Thứ Hai
27/9

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Tr

Thánh Vincentê de Phaolô, Lm
St 8:1-8; Tv 102:16-18,19-21,29,22-23; Lc 9:46-50

Thứ Ba
28/9

Lễ Thường
Thường niên
Năm B
X

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh năm
St 8:20-23; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Lc 9:51-56

Thứ Tư
29/9

Lễ Kính
Thường niên
Năm B

Tr

Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael
Nkm 2:1-8; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Lc 9:57-62

Thứ Năm
30/9

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Tr

Thánh Giêrômiô, Lmts
Nkm 8:1-4,5-6,7-12; Tv 19:8,9,10,11; Lc 10:1-12

Lưu ý về Lịch Công Giáo

  • Vào mỗi Chúa Nhật, linh mục hoặc một giáo dân sẽ đọc lịch Phụng vụ Công giáo trong tuần tại nhà thờ của mình.
  • Không rao lịch Phụng vụ Công giáo trong Thánh lễ (sau bài Phúc Âm, hay sau bài giảng), phải rao trước Thánh lễ hoặc sau lời nguyện hiệp lễ (IM các số 123, 139).

Lịch Phụng vụ Công giáo tháng 9 năm 2021 đã được tổng hợp và trình bày chi tiết, đầy đủ trong bài viết trên đây. Hy vọng những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp ích được cho bạn khi có nhu cầu tìm kiếm các thông tin liên quan. Đừng quên truy cập META.vn để đọc thêm nhiều bài viết khác với chủ đề thú vị, gần gũi với cuộc sống nhé! 

Bạn đang xem: Lịch Công giáo: Lịch Công giáo tháng 9

Chuyên mục: Tra cứu thông tin

Chia sẻ bài viết