Mẫu giấy đi đường theo Thông tư 200 và 133 của Bộ Tài chính

Mẫu giấy đi đường theo Thông tư 200 và 133 của Bộ Tài chính là căn cứ để các cán bộ và người lao động làm các thủ tục cần thiết khi đi công tác và thanh toán công tác phí. Bạn có thể tham khảo và tải mẫu giấy đi đường mới nhất dưới đây để phục vụ cho công việc của mình nhé.

Mẫu giấy đi đường theo thông tư 133, 200

Mẫu giấy đi đường theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:.............                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bộ phận:.............                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

                                                                                   --------o0o---------                                                              

                                                                 GIẤY ĐI ĐƯỜNG

                                                              Số: .........................

Cấp cho:.........................................................................................................................

Chức vụ:.......................................................................................................................

Được cử đi công tác tại:.................................................................................................

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số................... ngày........ tháng........ năm........

Từ ngày...... tháng...... năm...... đến ngày...... tháng...... Năm........

                                                                              Ngày..... tháng.....năm.......

                                                                                      Người duyệt
                                                                              (Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương .....................................................................................đ

Công tác phí .......................................................................... đ

Cộng...................................................................................... đ

Nơi đi
Nơi đến

Ngày

Phương tiện sử dụng

Độ dài chặng đường

Số ngày công tác

Lý do lưu trú

Chứng nhận của cơ quan (Ký tên, đóng dấu)

1

2

3

4

5

6

7

Nơi đi...

Nơi đến...

           

Nơi đi...

Nơi đến...

           

- Vé người ………………………................….…..vé x…………….đ = …………….đ

- Vé cước ……………...............………………….vé x…………….đ = …………….đ

- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại …................…..vé x…………….đ = …………….đ

- Phòng nghỉ ………………………...............……vé x…………….đ = …………….đ

1- Phụ cấp đi đường: cộng ………........................………………………đ

2- Phụ cấp lưu trú:..................................................................................đ

Tổng cộng ngày công tác: ………….…………….......................………..đ

                                                                                                Ngày.... tháng..... năm..........
                                                                                                        Duyệt
                                                                                           Số tiền được thanh toán là:...............

  Người đi công tác                                    Phụ trách bộ phận                          Kế toán trưởng

      (Ký, họ tên)                                                 (Ký, họ tên)                                  (Ký, họ tên)

Mẫu giấy đi đường theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị:......                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  
                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      
Bộ phận:..............                                              --------o0o---------
                                                                                                                                                               
                                                                           GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số:……………

Cấp cho: ……………………………..………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………..

Được cử đi công tác tại: ……………………………………………………………………………

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số……… ngày……… tháng……… năm………………

Từ ngày……… tháng……… năm……… đến ngày……… tháng……… năm…………………

                                                                                                Ngày... tháng.... năm
                                                                                                      Người duyệt
                                                                                                    (Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương …………………đ

Công tác phí ………….đ

Cộng …………………..đ

Nơi đi
Nơi đến

Ngày

Phương tiện sử dụng

Độ dài chặng đường

Số ngày công tác

Lý do lưu trú

Chứng nhận của cơ quan (Ký tên, đóng dấu)

1

2

3

4

5

6

7

Nơi đi...

Nơi đến...

           

Nơi đi...

Nơi đến...

           

- Vé người ………………………................….…..vé x…………….đ = …………….đ

- Vé cước ……………...............………………….vé x…………….đ = …………….đ

- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại …................…..vé x…………….đ = …………….đ

- Phòng nghỉ ………………………...............……vé x…………….đ = …………….đ

1- Phụ cấp đi đường: cộng ………........................………………………đ

2- Phụ cấp lưu trú:..................................................................................đ

Tổng cộng ngày công tác: ………….…………….......................………..đ

                                                                                      Ngày.... tháng.... năm.....
                                                                                              Duyệt
                                                                                 Số tiền được thanh toán là:.......................

                 Người đi công tác                                                      Phụ trách bộ phận
                       (Ký, họ tên)                                                                   (Ký, họ tên)                                                                                           

Trên đây là mẫu giấy đi đường theo Thông tư 200 và 133 của Bộ Tài chính để bạn tham khảo. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

Đừng quên thường xuyên truy cập website META.vn để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích bạn nhé.

Bạn đang xem: Mẫu giấy đi đường theo Thông tư 200 và 133 của Bộ Tài chính

Chuyên mục: Tra cứu thông tin

Nguồn: https://meta.vn/hotro/mau-giay-di-duong-theo-thong-tu-200-va-133-cua-bo-tai-chinh-10274

Đừng quên chia sẻ bài viết: