Lịch Công giáo 2021: Lịch Công giáo tháng 11 năm 2021

Bài viết dưới đây sẽ cập nhật, tổng hợp chi tiết về lịch Công giáo tháng 11 năm 2021 cho bạn đọc có nhu cầu tra cứu, tham khảo. Đừng bỏ lỡ những thông tin bổ ích nhé!

Lịch Công giáo tháng 11

Lịch Công giáo tháng 11

Lịch Công giáo (hay còn gọi là năm Phụng vụ) có vai trò rất quan trọng trong đời sống tinh thần của cộng đồng Kitô hữu. Lịch diễn tả chi tiết chu kỳ một năm cử hành các Thánh lễ, nghi thức theo đúng lịch sử cứu độ của Chúa Giêsu, từ nhập thể, Giáng sinh đến Phục sinh, Thăng thiên, Hiện xuống, sự mong đợi hồng phúc rồi ngày Chúa lại đến, nhằm phô diễn mầu nhiệm cao cả và vĩ đại của Ngài.

Ngoài ra, Hội Thánh còn tổ chức các nghi lễ đặc biệt khác để mừng một số biến cố trọng đại cuộc đời Đức Mẹ Thiên Chúa Maria, cũng như thể hiện tấm lòng tôn kính với các Thánh. 

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Ý cầu nguyện chung: Cầu nguyện cho những người đau khổ vì trầm cảm. 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đau khổ vì trầm cảm hoặc kiệt sức, để họ tìm thấy nơi mọi người sự nâng đỡ và ánh sáng giúp họ mở ra cho đời sống.

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Sách Giáo Lý dạy: “Những ai chết trong ân sủng và ân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn, thì tuy được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời của mình, vẫn phải chịu một sự thanh luyện sau khi chết, nhằm đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui thiên đàng” (GLGHCG số 1030). “Hội Thánh gọi sự thanh luyện cuối cùng này của những người được chọn là Luyện ngục, sự thanh luyện này khác hẳn với hình phạt của những kẻ bị luận phạt…. Ngay từ những buổi đầu, Hội Thánh vẫn kính nhớ người quá cố và dâng lời cầu nguyện cho họ, nhất là dâng Hy lễ Thánh Thể để một khi đã được thanh luyện họ có thể được vinh phúc hưởng kiến Thiên Chúa. Hội Thánh cũng khuyên làm việc bố thí, hưởng ân xá và làm các việc đền tạ để cầu cho những người qua đời” (Ibid., 1031-32).

Lịch Công giáo tháng 11 năm 2021

Năm Phụng vụ 2020 - 2021 bắt đầu với Chúa nhật I Mùa Vọng ngày 29/11/2020 và kết thúc vào tuần cuối cùng của mùa Thường niên sau lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, tức là ngày 27/11/2021 (tính theo Dương lịch). Như vậy, các ngày từ 28 đến 30 tháng 11 đã bước sang năm Phụng vụ 2021 - 2022 (Năm C). 

>> Hướng dẫn cách xem lịch Công giáo 2021: Lịch Công giáo 2021 & Cách xem lịch Phụng vụ Công giáo

Ngày Loại Áo Lễ Lễ

Thứ Hai
1/11

Lễ Trọng
Thường niên
Năm B

Tr

Lễ Các Thánh
Rm 11:29-36; Tv 69:30-31,33-34,36-37; Lc 14:12-14

Thứ Ba
2/11

Lễ Trọng
Thường niên
Năm B

Tm

Lễ Các Đẳng Linh Hồn
Rm 12:5-16; Tv 14:15-24

Thứ Tư
3/11

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh năm
Rm 13:8-10; Tv 112:1-2,4-5,9; Lc 14:25-33

Thứ Năm
4/11

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Tr

Thánh Charles Borromeo, Tiến sĩ
Rm 14:7-12; Tv 27:1,4,13-14; Lc 15:1-10

Thứ Sáu
5/11

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh năm
Rm 15:14-21; Tv 98:1,2-3,3-4; Lc 16:1-8

Thứ Bảy
6/11

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh năm
Rm 16:3-9,16,22-27; Tv 145:2-3,4-5,10-11; Lc 16:9-15

Chúa Nhật
7/11

Lễ Trọng
Thường niên
Năm B

X

Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh năm
1 V 17:10-16; Tv 146:7,8-9,9-10; Dt 9:24-28; Mc 12:38-44; Mc 12:41-44

Thứ Hai
8/11

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh năm
Kn 1:1-7; Tv 139:1-3,4-6,7-8,9-10; Lc 17:1-6

Thứ Ba
9/11

Lễ Kính
Thường niên
Năm B

Tr

Lễ cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô
Kn 2:23-3; Tv 34:2-3,16-17,18-19; Lc 17:7-10

Thứ Tư
10/11

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Tr 

Thánh Lêo Cả, Ghts
Kn 6:2-11; Tv 82:3-4,6-7; Lc 17:11-19

Thứ Năm
11/11

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Tr 

Thánh Martinô thành Tours, Tiến sĩ
Kn 7:22; Kn 8:1; Tv 119:89,90,91,130,135,175; Lc 17:20-25

Thứ Sáu
12/11

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Đ 

Thánh Josaphat, Gmtđ
Kn 13:1-9; Tv 19:2-3,4-5; Lc 17:26-37

Thứ Bảy
13/11

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Tr 

Thánh Frances Xavier Cabrini, Đt
Kn 18:14-16; Tv 105:2-3,36-37,42-43; Lc 18:1-8

Chúa Nhật
14/11

Lễ Trọng
Thường niên
Năm B

X

Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh năm
Đn 12:1-3; Tv 16:5-8,9-10,11; Dt 10:11-14,18; Mc 13:24-32

Thứ Hai
15/11

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh năm
1 Mcb 1:10-15,41-43,54-57,62-63; Tv 119:53,61,134,150,155,158; Lc 18:35-43

Thứ Ba
16/11

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh năm
2 Mcb 6:18-31; Tv 3:2-3,4-5,6-8; Lc 19:1-10

Thứ Tư
17/11

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Tr

Thánh Elizabeth nước Hung Gia Lợi, Tu sĩ
2 Mcb 7:1,20-31; Tv 17:1,5-6,8,15; Lc 19:11-28

Thứ Năm
18/11

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh năm
1 Mcb 2:15-29; Tv 50:1-2,5-6,14-15; Lc 19:41-44

Thứ Sáu
19/11

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh năm
1 Mcb 4:36-37,52-59; 1 Sb 29:10,11,11-12,12; Lc 19:45-48

Thứ Bảy
20/11

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh năm
1 Mcb 6:1-13; Tv 9:2-3,4,6,16,19; Lc 20:27-40

Chúa Nhật
21/11

Lễ Trọng
Thường niên
Năm B

Tr 

Lễ Chúa Kitô Vua
Đn 7:13-14; Tv 93:1,1-2,5; Kh 1:5-8; Ga 18:33-37

Thứ Hai
22/11

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Đ

Thánh Cêcilia, Đttđ
St 1:1-6,8-203; Lc 21:1-4

Thứ Ba
23/11

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X 

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh năm
St 2:31-453; Lc 21:5-11

Thứ Tư
24/11

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Đ 

Thánh Andrê Dũng-Lạc, Lm, và các bạn tử đạo Việt Nam
St 5:1-6,13-14,16-17,23-283; Lc 21:12-19

Thứ Năm
25/11

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh năm
St 6:12-283; Lc 21:20-28

Thứ Sáu
26/11

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh năm
St 7:2-143; Lc 21:29-33

Thứ Bảy
27/11

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh năm
St 7:15-273; Lc 21:34-36

Chúa Nhật
28/11

Lễ Trọng
Mùa Vọng
Năm C

Tm

Chúa Nhật I Mùa Vọng
Is 63:16-17,19; Tv 80:2-3,15-16,18-19; 1 Cr 1:3-9; Mc 13:33-37

Thứ Hai
29/11

Lễ Thường
Mùa Vọng
Năm C

Tm 

Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
1 Ga 2:3-11; Tv 96:1-2,2-3,5-6; Lc 2:22-35

Thứ Ba
30/11

Lễ Kính
Mùa Vọng
Năm C

Đ 

Thánh Andrê, Tông đồ
Rm 10:9-18; Mt 4:18-22

Lưu ý về Lịch Công Giáo

  • Vào mỗi Chúa Nhật, linh mục hoặc một giáo dân sẽ đọc lịch Phụng vụ Công giáo trong tuần tại nhà thờ của mình.
  • Không rao lịch Công giáo trong Thánh lễ (sau bài Phúc Âm, hay sau bài giảng), phải rao trước Thánh lễ hoặc sau lời nguyện hiệp lễ (IM các số 123, 139).

Lịch Phụng vụ Công giáo tháng 11 năm 2021 đã được META tổng hợp và trình bày đầy đủ theo thứ tự từng ngày, từng loại lễ, áo lễ phù hợp trong bài viết trên đây. Hy vọng những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp ích được cho bạn khi có nhu cầu tìm kiếm, tra cứu các thông tin liên quan đến năm Phụng vụ 2021. Đừng quên truy cập META.vn để đọc thêm nhiều bài viết khác với chủ đề thú vị, gần gũi với cuộc sống nhé! 

Bạn đang xem: Lịch Công giáo 2021: Lịch Công giáo tháng 11 năm 2021

Chuyên mục: Tra cứu thông tin

Nguồn: https://meta.vn/hotro/lich-cong-giao-thang-11-11086

Đừng quên chia sẻ bài viết: