Mẫu phiếu thu tiền mặt theo Thông tư 200 và 133

Mẫu phiếu thu tiền mặt theo Thông tư 200 và 133 là những loại chứng từ không thể thiếu trong thu, chi, kê khai và quản lý tài chính của các doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn chi tiết 2 mẫu phiếu thu tiền này để sử dụng trong công việc hằng ngày.

Mẫu phiếu thu tiền mặt theo Thông tư 200

Phiếu thu là chứng từ thu tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kinh tế liên quan đến tiền mặt. Phiếu thu cũng là một dạng hóa đơn thể hiện một quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó. Mẫu phiếu thu là một trong những biểu mẫu cực kỳ quan trọng với doanh nghiệp và là loại giấy tờ không thể thiếu trong nghiệp vụ kế toán, cùng với các mẫu phiếu chi, mẫu phiếu nhập kho, mẫu phiếu xuất kho.

Dưới đây là mẫu phiếu thu tiền mặt theo Thông tư 200 để bạn tham khảo:

Đơn vị……………

Địa chỉ: ……………

Mẫu số 01 - TT
(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU THU

Ngày... tháng... năm...

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Địa chỉ: .....................................................................................................................

Lý do nộp: ...............................................................................................................

Số tiền: ..................................................  (Viết bằng chữ): ....................................

Kèm theo: ..................................................................Chứng từ gốc:

Ngày .....tháng .....năm ......

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp

tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ..............................................................................

+ Số tiền quy đổi: ............................................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mẫu phiếu thu tiền mặt theo Thông tư 133

Đơn vị: ……………

Địa chỉ: ……………

Mẫu số 01 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU THU

Ngày... tháng... năm...

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ và tên người nộp tiền:........................................................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................................................................

Lý do nộp:................................................................................................................................

Số tiền: ………………… (Viết bằng chữ):................................................................................

Kèm theo: ……………………………………………………… Chứng từ gốc:

Ngày…. tháng…. năm….

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):.........................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ:......................................................................................................

+ Số tiền quy đổi:.......................................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Lưu ý khi viết phiếu thu

  • Khi lập phiếu thu, người đảm nhận cần phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu, họ tên người nộp tiền, địa chỉ người nộp tiền, nội dung nộp tiền bao gồm thu tiền tạm ứng còn thừa; thu tiền bán hàng hóa, sản phẩm.
  • Người lập phiếu cũng phải ghi rõ số tiền thu được diễn giải bao gồm cả số và chữ.
  • Cần lưu ý trong việc kèm chứng từ gốc, điều này sẽ giúp cho người dùng dễ dàng quản lý và theo dõi hoạt động chi tiêu, chứng từ của công ty, doanh nghiệp.
  • Bên cạnh đó, trong quá trình viết phiếu thu cũng cần chú ý tới việc trình bày nội dung lẫn hình thức. Mỗi doanh nghiệp sẽ có cách viết mẫu thu khác nhau.

>>> Xem thêm: Mẫu phiếu chi theo Thông tư 200, 133 và 107

Trên đây là mẫu phiếu thu tiền mặt theo Thông tư 200 và 133 mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn. Hy vọng rằng những mẫu phiếu thu này sẽ giúp công việc của bạn luôn thuận lợi, suôn sẻ.

Bạn đang xem: Mẫu phiếu thu tiền mặt theo Thông tư 200 và 133

Chuyên mục: Tra cứu thông tin

Nguồn: https://meta.vn/hotro/mau-phieu-thu-10762

Đừng quên chia sẻ bài viết: