Mẫu phiếu chi theo Thông tư 200, 133 và 107

Bên cạnh phiếu thu thì mẫu phiếu chi cũng là một trong những mẫu phiếu được sử dụng thường xuyên nhất trong công việc thường ngày của nhân viên kế toán. Mặc dù đây là mẫu phiếu quen thuộc với ngành kế toán nhưng với những bạn kế toán mới đi làm hay đang học trên trường thì để viết được mẫu phiếu chi đúng chuẩn cũng là một kỹ năng cần học tập. Bạn có thể tham khảo mẫu phiếu chi theo Thông tư 200, 133 và 107 được giới thiệu dưới đây để có thể lập được những mẫu phiếu chi đúng chuẩn nhé!

Mẫu phiếu chi theo Thông tư 200

Đơn vị: ...............................

Địa chỉ: ..............................

Mẫu số 02 - TT
(Ban hành theo Thông tư số:200/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 của BTC)

PHIẾU CHI

Ngày ...... tháng ...... năm .......

Quyển số:..................

Số:............................

Nợ:...........................

Có:............................

Họ và tên người nộp tiền:...............................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Lý do nộp:.....................................................................................................................

Số tiền:...................................................................(Viết bằng chữ):...............................

Kèm theo:.................................................................................................Chứng từ gốc.

Ngày.... tháng.... năm...
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận tiền
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ..................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ................................................................................

+ Số tiền quy đổi: ............................................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mẫu phiếu chi theo Thông tư 133

Đơn vị: ............................

Địa chỉ: ...........................

Mẫu số 02 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
PHIẾU CHI

Ngày....tháng....năm.....

Quyển số: ....................

Số: ...............................

Nợ: ..............................

Có: ..............................

Họ và tên người nhận tiền: ........................................................................................

Địa chỉ: ....................................................................................................................

Lý do chi: ................................................................................................................

Số tiền:...................................... (Viết bằng chữ): .....................................................

Kèm theo: ............................................................... Chứng từ gốc: ..........................

   Ngày.... tháng.... năm....
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận tiền
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):.............................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ:.......................................................................................................

+ Số tiền quy đổi:......................................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mẫu phiếu chi theo Thông tư 107

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mu số: C41-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

Ngày…..tháng ……năm………

Số: ……………..

Quyển số: ……..

 

Nợ: …………….

Có: …………….

Họ và tên người nhận tiền:..............................................

Địa chỉ:.........................................

Nội dung:.........................................

Số tiền: .......................(loại tiền).............................

(viết bằng chữ):..................................

Kèm theo:.....................

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: ......................- Bằng số:........................

- Bằng chữ:...........................................


THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)

Ngày …..tháng……năm …..
NGƯỜI NHẬN TIỀN
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ:..................................

+ Số tiền quy đổi:..................................

Lưu ý khi viết phiếu chi

Lập phiếu chi là việc mà bất kỳ nhân viên kế toán nào cũng từng phải làm qua, vì vậy, để có thể lập được phiếu chi đúng chuẩn bạn cần lưu ý:

 • Ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị góc trên bên trái của Phiếu chi
 • Khi lập phiếu chi phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu
 • Phiếu chi cần được đóng thành quyển, mỗi quyển phải ghi số quyển và số của từng Phiếu chi
 • Dòng "Họ tên người nhận tiền": Ghi rõ họ tên người nhận tiền
 • Dòng "Địa chỉ": Ghi rõ địa chỉ người nhận tiền, đơn vị công tác của người nhận tiền
 • Dòng “Lý do nộp”: Ghi rõ nội dung chi tiền
 • Dòng “Số tiền” phải ghi cả bằng số và bằng chữ để tránh sửa chữa
 • Dòng “Kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo. Nên ghi chi tiết tên từng loại chứng từ kèm theo

Phiếu chi cần được lập thành 03 liên, trình kế toán trưởng, giám đốc ký, sau đó thủ quỹ xuất quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền, người nhận tiền ghi rõ số tiền đã nhận, sau đó ký và ghi rõ họ tên vào phiếu. Liên 01 lưu ở nơi lập phiếu, liên 02 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán để vào sổ kế toán, liên 03 giao cho người nhận tiền.

(Nếu sử dụng mẫu Phiếu chi 02 liên, 01 liên giao cho người nhận tiền, 01 liên doanh nghiệp giữ).

Chú ý:

 • Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm xuất quỹ
 • Doanh nghiệp đóng dấu liên phiếu chi giao cho người nhận tiền
 • Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có thể dùng mẫu Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 200
 • Các mẫu Phiếu chi này hiện có bán quyển in sẵn, có thể sử dụng được

Hy vọng những thông tin trong bài viết này sẽ giúp ích cho công việc của bạn. Để tham khảo thêm những thông tin thú vị khác, hãy thường xuyên truy cập META.vn nhé! Hẹn gặp lại bạn trong các bài viết sau!

Bạn đang xem: Mẫu phiếu chi theo Thông tư 200, 133 và 107

Chuyên mục: Tra cứu thông tin

Nguồn: https://meta.vn/hotro/mau-phieu-chi-10765

Đừng quên chia sẻ bài viết: