Mẫu giấy đi đường mùa Covid mới nhất ở Đà Nẵng

Mẫu giấy đi đường mùa covid mới nhất Đà Nẵng đã được ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng ban hành chiều ngày 31/7. Theo đó, trong thời gian giãn cách xã hội, người dân Đà Nẵng đi làm cần mang theo giấy xác nhận theo mẫu của thành phố.

Mẫu giấy đi đường mùa covid mới nhất Đà Nẵng đã được ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng ban hành chiều ngày 31/7. Theo đó, trong thời gian giãn cách xã hội, người dân Đà Nẵng tham gia giao thông cần mang theo giấy xác nhận theo mẫu của thành phố.

Mẫu giấy đi đường Covid ở Đà Nẵng mới nhất

 CƠ QUAN/ĐƠN VỊ/                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   DOANH NGHIỆP/                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 UBND XÃ/PHƯỜNG                                        ……, ngày … tháng … năm 2021

GIẤY ĐI ĐƯỜNG
Tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội 

1. Họ và tên:…………………………………; Giới tính:…………………………......

2. Sinh ngày:……………………………………………………………………............

3. Số CCCD/CMND:………………………; Ngày cấp:………………………...........

Nơi cấp:………………………………………………………………………….............

4. Số điện thoại:…………………………………………………………………............

5. Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………….......

6. Địa chỉ cơ quan/nơi làm việc (nơi đến):………………………………………........

7. Số điện thoại cơ quan/nơi làm việc (nếu có):………………………………………

8. Chức vụ/Vị trí công tác:………………………………………………………………

9. Mục đích tham gia giao thông:………………………………………………..........

10. Thời gian có hiệu lực từ:…………………………đến…………………………....

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; giám đốc cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ chịu trách nhiệm về đối tượng và thời gian hiệu lực của Giấy đi đường này. Trường hợp cấp không đúng đối tượng và thời gian thì chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                       THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/                 
                                                                                    ĐƠN VỊ/DOANH NGHIỆP/UBND
                                                                                                PHƯỜNG, XÃ
                                                                                      (Đóng dấu, ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

  • Giấy đi đường phải có dấu xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoặc UBND xã, phường. Trong trường hợp thủ trưởng cơ quan đơn vị, giám đốc cơ sở sản xuất, kinh doanh cấp giấy đi đường không đúng đối tượng, thời gian sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
  • Bên cạnh giấy đi đường, người tham gia giao thông tại Đà Nẵng trong thời gian giãn cách xã hội cần xuất trình căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc thẻ công chức viên chức, thẻ ngành khi lực lượng chức năng kiểm tra.

Bạn có thể tải Mẫu giấy đi đường mùa Covid mới nhất của Đà Nẵng bản word bằng cách nhấn vào nút tải dưới đây:

>> Tham khảo:

Trên đây là mẫu giấy đi đường mùa covid mới nhất Đà Nẵng do UBND Thành phố ban hành. Hy vọng bài viết giúp ích cho bạn.

Bạn đang xem: Mẫu giấy đi đường mùa Covid mới nhất ở Đà Nẵng

Chuyên mục: Tra cứu thông tin

Chia sẻ bài viết