Lịch Công giáo: Lịch Công giáo tháng 8

Mỗi năm, Hội Thánh sẽ tổ chức cử hành các nghi thức và lễ nghi đặc trưng của người Kitô giáo theo quy trình từng  mốc thời gian, sự kiện trong Kinh Thánh để ca ngợi công trình cứu độ của Chúa. Chu kỳ một năm này được gọi là năm Phụng vụ hay lịch Công giáo. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ chi tiết  lịch Công giáo tháng 8 năm 2021  để các bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu có thể tìm kiếm thông tin thuận tiện hơn, cùng theo dõi ngay nhé! 

Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ những thông tin chi tiết về lịch Công giáo tháng 8 để các bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu có thể tìm kiếm thông tin thuận tiện hơn, cùng theo dõi ngay nhé!

Lịch Công giáo tháng 8 năm 2021

Tháng Trái Tim Đức Mẹ

Mỗi năm, Hội Thánh sẽ tổ chức cử hành các nghi thức đặc trưng của người Kitô giáo theo từng mốc thời gian trong Kinh Thánh để ca ngợi công trình cứu độ của Chúa và mừng các biến cố trọng đại cuộc đời Chúa Giêsu, Đức Maria cũng như các vị Thánh khác. Các sự kiện này diễn ra theo chu kỳ một năm, gồm khoảng 52 tuần và được gọi là năm Phụng vụ hoặc lịch Công giáo.

Năm Phụng vụ 2020 - 2021 này bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 29/11/2020 và kết thúc với lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ diễn ra vào Chúa Nhật ngày 21/11/2021 (tính theo Dương lịch).

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Ý truyền giáo: Giáo hội. 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo hội, để nhờ lãnh nhận ân sủng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Giáo hội canh tân chính mình dưới ánh sáng Tin Mừng. 

THÁNG TRÁI TIM ĐỨC MẸ

Cầu cho kẻ có tội được ơn hoán cải.

Để tôn kính Trái Tim Đức Mẹ, các tín hữu có thể đọc ba kinh Kính Mừng và kinh cầu Trái Tim Đức Mẹ.

Lịch Công giáo năm 2021 tháng 8

>> Hướng dẫn cách xem lịch Công giáo: Lịch Công giáo & Cách xem lịch Phụng vụ Công giáo

Ngày Loại Áo Lễ Lễ

Chúa Nhật
1/8

Lễ Trọng
Thường niên
Năm B

X

Chúa Nhật thứ Mười Tám Mùa Quanh năm
Xh 16:2-4,12-15; Tv 78:3-4,23-24,25-54; Ep 4:17,20-24; Ga 6:24-35

Thứ Hai
2/8

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh năm
Ds 11:4-15; Tv 81:12-13,14-15,16-17; Mt 14:13-21

Thứ Ba
3/8

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh năm
Ds 12:1-13; Tv 51:3-4,5-6,6-7,12-13; Mt 14:22-36

Thứ Tư
4/8

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Tr 

Thánh Gioan Vianney, Lm
Ds 13:1-2,25; Ds 14:1,26-29,34-35; Tv 106:6-7,13-14,21-22,23; Mt 15:21-28

Thứ Năm
5/8

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh năm
Ds 20:1-13; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Mt 16:13-23

Thứ Sáu
6/8

Lễ Kính
Thường niên
Năm B

Tr 

Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung
St 4:32-40; Tv 77:12-13,14-15,16,21; Mt 16:24-28

Thứ Bảy
7/8

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh năm
St 6:4-13; Tv 18:2-3,3-4,47,51; Mt 17:14-20

Chúa Nhật
8/8

Lễ Trọng
Thường niên
Năm B

X

Chúa Nhật thứ Mười Chín Mùa Quanh năm
1 V 19:4-8; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ep 4:305; 2 Ga 6:41-51

Thứ Hai
9/8

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh năm
St 10:12-22; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Mt 17:22-27

Thứ Ba
10/8

Lễ Kính
Thường niên
Năm B

Đ 

Thánh Lôrensô, Tstđ
St 31:1-832; Mt 18:1-5,10,12-14

Thứ Tư
11/8

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Tr 

Thánh Clare, Đt
St 34:1-12; Tv 18:15-20

Thứ Năm
12/8

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh năm
Gs 3:7-11,13-17; Tv 114:1-2,3-4,5-6; Mt 18:21-19

Thứ Sáu
13/8

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh năm
Gs 24:1-13; Tv 136:1-3,16-18,21-22,24; Mt 19:3-12

Thứ Bảy
14/8

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Đ 

Thánh Maximilian Kolbe, Lmtđ
Gs 24:14-29; Tv 16:1-2,5,7-8,11; Mt 19:13-15

Chúa Nhật
15/8

Lễ Trọng
Thường niên
Năm B

Tr 

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Kh 11:19; 1 Cr 15:20-27; Lc 1:39-56

Thứ Hai
16/8

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X 

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh năm
Tl 2:11-19; Tv 106:34-35,36-37,39-40,43,44; Mt 19:16-22

Thứ Ba
17/8

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh năm
Tl 6:11-24; Tv 85:9,11-12,13-14; Mt 19:23-30

Thứ Tư
18/8

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh năm
Tl 9:6-15; Tv 21:2-3,4-5,6-7; Mt 20:1-16

Thứ Năm
19/8

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh năm
Tl 11:29-39; Tv 40:5,7-8,8-9,10; Mt 22:1-14

Thứ Sáu
20/8

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Tr 

Thánh Bênađô, Gmtsht
R 1:1,3-6,14-16,22; Tv 146:5-6,7,8-9,9,10; Mt 22:34-40

Thứ Bảy
21/8

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Tr 

Thánh Piô X, Giáo Hoàng
R 2:1-3,8-11; Tv 128:1-2,3,4,5; Mt 23:1-12

Chúa Nhật
22/8

Lễ Trọng
Thường niên
Năm B

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh năm
Gs 24:1-2,15-17,18; Tv 34:2-3,16-17,18-19,20-21; Ep 5:21-32; Ep 5:2,25-32; Ga 6:60-69

Thứ Hai
23/8

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh năm
St 1:2-5,8-10; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Mt 23:13-22

Thứ Ba
24/8

Lễ Kính
Thường niên
Năm B

Đ

Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ
St 2:1-8; Tv 139:1-3,4-6; Mt 23:23-26

Thứ Tư
25/8

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh năm
St 2:9-13; Tv 139:7-8,9-10,11-12; Mt 23:27-32

Thứ Năm
26/8

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh năm
St 3:7-13; Tv 90:3-4,12-13,14,17; Mt 24:42-51

Thứ Sáu
27/8

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Tr 

Thánh Monica
St 4:1-8; Tv 97:1,2,5-6,10,11-12; Mt 25:1-13

Thứ Bảy
28/8

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Tr 

Thánh Augustinô, Gmtsht
St 4:9-12; Tv 98:1,7-8,9; Mt 25:14-30

Chúa Nhật
29/8

Lễ Trọng
Thường niên
Năm B

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh năm
Đnl 4:1-2,6-8; Tv 15:2-3,3-4,4-5; Gc 1:17-18,21-22,27; Mc 7:1-8,14-15,21-23

Thứ Hai
30/8

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh năm
St 4:13-18; Tv 96:1,3,4-5,11-12,13; Lc 4:16-30

Thứ Ba
31/8

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh năm
St 5:1-6,9-11; Tv 27:1,4,13-14; Lc 4:31-37

Lưu ý về Lịch Công Giáo

  • Vào mỗi Chúa Nhật, linh mục hoặc một giáo dân sẽ đọc lịch Phụng vụ Công giáo trong tuần tại nhà thờ của mình.
  • Không rao lịch Phụng vụ Công giáo trong Thánh lễ (sau bài Phúc Âm, hay sau bài giảng), phải rao trước Thánh lễ hoặc sau lời nguyện hiệp lễ (IM các số 123, 139).

Trên đây là lịch Công giáo tháng 8 năm 2021 đã được META.vn tổng hợp chi tiết và đầy đủ, hy vọng những chia sẻ này của chúng tôi sẽ giúp bạn đọc tiết kiệm được thời gian, công sức hơn khi tìm kiếm thông tin. Đừng quên truy cập META.vn để đọc thêm nhiều bài viết khác với chủ đề thú vị, gần gũi với cuộc sống nhé!

Bạn đang xem: Lịch Công giáo: Lịch Công giáo tháng 8

Chuyên mục: Tra cứu thông tin

Chia sẻ bài viết