Lịch Công giáo: Lịch Công giáo tháng 10

Lịch Công giáo ghi lại thời gian chi tiết một năm Phụng vụ diễn ra với các nghi thức, lễ nghi của người Kitô giáo theo đúng quy trình các mốc sự kiện diễn ra trong Kinh Thánh, để tôn vinh công trình cứu độ của Chúa. Nếu bạn đọc có nhu cầu tra cứu lịch Công giáo tháng 10 năm nay thì hãy theo dõi bài viết cập nhật chi tiết của chúng tôi dưới đây nhé!  

Nếu bạn đọc có nhu cầu tra cứu, tìm hiểu lịch Công giáo tháng 10 năm 2021 thì hãy theo dõi bài viết cập nhật chi tiết của chúng tôi dưới đây nhé!

Lịch Công giáo tháng 10

Lịch Công giáo tháng 10: Tháng Mân Côi

Lịch Công giáo giữ vai trò rất quan trọng trong đời sống tinh thần của các Kitô hữu. Lịch diễn tả chi tiết chu kỳ một năm Phụng vụ với các nghi thức, Thánh lễ do Hội Thánh cử hành nhằm phô diễn mầu nhiệm của Đức Chúa Giêsu, kể từ khi Người nhập thể, Giáng sinh đến Phục sinh, Thăng thiên, Hiện xuống, sự mong đợi hồng phúc và ngày Chúa lại đến trong vinh quang.

Ngoài ra, Hội Thánh còn tổ chức các nghi lễ đặc biệt khác để mừng một số biến cố trọng đại của cuộc đời Đức Mẹ Thiên Chúa Maria, cũng như thể hiện lòng tôn kính các vị Thánh - những người đã sống cho Ðức Thiên Chúa, đã chịu đau khổ và hiện đang ở với Người trong vinh quang.

Chu kỳ một năm này bắt đầu với Chúa nhật I Mùa Vọng và kết thúc với lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ (tính theo Dương lịch). Lịch Công giáo năm 2021 ghi lại chi tiết năm Phụng vụ 2020 - 2021 với thời điểm bắt đầu là Chúa Nhật ngày 29/11/2020 và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 21/11/2021.

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Ý nguyện truyền giáo: Các môn đệ truyền giáo.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho mỗi Kitô hữu hăng hái tham gia vào việc truyền giáo và loan báo Tin Mừng bằng chứng tá đời sống thấm đượm tinh thần Tin Mừng.

THÁNG MÂN CÔI

“Mặc dù rõ ràng mang đặc tính Thánh Mẫu, kinh Mân Côi tự bản chất là một kinh nguyện có tâm điểm là Chúa Kitô. Nơi những yếu tố bình dị của mình, kinh Mân Côi chất chứa tất cả những gì sâu xa của toàn thể sứ điệp Phúc Âm, có thể nói: Kinh Mân Côi là một tổng hợp Phúc Âm (Đức Phaolô VI, Tông Huấn Pope Paul VI, Marialis Cultus, số 153). Kinh này còn là tiếng vọng của lời Mẹ Maria cầu nguyện, đó là ca vịnh ngợi khen bất hủ của Mẹ về công cuộc nhập thể cứu chuộc được bắt đầu trong cung lòng trinh nguyên của Mẹ. Với kinh Mân Côi, dân Kitô giáo ngồi học ở ngôi trường của Đức Maria và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp dung nhan Chúa Kitô cũng như cảm nhận được những vực thẳm sâu của tình Người yêu thương. Nhờ kinh Mân Côi các tín hữu lãnh nhận được muôn vàn ân sủng, như thể từ chính bàn tay của Mẹ Chúa Cứu Chuộc ban cho” (Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Tông thư Kinh Mân Côi, số 1).

Trong tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, sẽ lần hạt 50, đọc kinh Cầu Đức Bà và kinh Thánh Giuse.

Những ai lần hạt chung (trong nhà thờ, trong nhà nguyện, trong gia đình) thì được hưởng một ơn đại xá; còn trong các trường hợp khác thì được hưởng một ơn tiểu xá. (Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, concessio 17)

Trong tháng Mân Côi, ở những nơi có thói quen chầu Mình Thánh, hãy lần hạt, đọc kinh Cầu Đức Bà và kinh Thánh Giu-se trước khi chầu. Không đặt Mình Thánh để mà lần hạt hay kính Đức Mẹ. (Xem Hướng dẫn về việc đọc kinh kính Đức Mẹ và các thánh khi chầu Thánh Thể, trang 28)

Lịch Công giáo tháng 10 năm 2021

>> Hướng dẫn cách xem lịch Công giáo: Lịch Công giáo 2021 & Cách xem lịch Phụng vụ Công giáo

Ngày Loại Áo Lễ Lễ

Thứ Sáu
1/10

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Tr

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Đtts
Br 1:15-22; Tv 79:1-2,3-5,8,9; Lc 10:13-16

Thứ Bảy
2/10

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Tr

Thiên Thần Hộ Thủ
Br 4:5-12,27-29; Tv 69:33-35,36-37; Lc 10:17-24

Chúa Nhật
3/10

Lễ Trọng
Thường niên
Năm B

X

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh năm
St 2:18-24; Tv 128:1-2,3,4-5,6; Dt 2:9-11; Mc 10:2-16; Mc 10:2-12

Thứ Hai
4/10

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Tr 

Thánh Phanxicô thành Assisi, Tu Sĩ
St 1:1; St 2:1,112; Lc 10:25-37

Thứ Ba
5/10

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh năm
St 3:1-10; Tv 130:1-2,3-4,7-8; Lc 10:38-42

Thứ Tư
6/10

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh năm
St 4:1-11; Tv 86:3-4,5-6,9-10; Lc 11:1-4

Thứ Năm
7/10

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Tr

Đức Mẹ Mân Côi
St 3:13-20; Tv 1:1,1-2,3,4,6; Lc 11:5-13

Thứ Sáu
8/10

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh năm
Ge 1:13-15; Tv 9:2-3,6,16,8-9; Lc 11:15-26

Thứ Bảy
9/10

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh năm
Ge 4:12-21; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Lc 11:27-28

Chúa Nhật
10/10

Lễ Trọng
Thường niên
Năm B

X

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh năm
Kn 7:7-11; Tv 90:12-13,14-15,16-17; Dt 4:12-13; Mc 10:17-30; Mc 10:17-27

Thứ Hai
11/10

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh năm
Rm 1:1-7; Tv 98:1,2-3,3-4; Lc 11:29-32

Thứ Ba
12/10

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh năm
Rm 1:16-25; Tv 19:2-3,4-5; Lc 11:37-41

Thứ Tư
13/10

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh năm
Rm 2:1-11; Tv 62:2-3,6-7,9; Lc 11:42-46

Thứ Năm
14/10

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh năm
Rm 3:21-29; Tv 130:1-2,3-4,5-6; Lc 11:47-54

Thứ Sáu
15/10

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Tr

Thánh Têrêxa thành Avila, Đtts
Rm 4:1-8; Tv 32:1-2,5,11; Lc 12:1-7

Thứ Bảy
16/10

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh năm
Rm 4:13,16-18; Tv 105:6-7,8-9,42-43; Lc 12:8-12

Chúa Nhật
17/10

Lễ Trọng
Thường niên
Năm B

X

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh năm
Is 53:10-11; Tv 33:4-5,18-19,20-22; Dt 4:14-16; Mc 10:35-45; Mc 10:42-45

Thứ Hai
18/10

Lễ Kính
Thường niên
Năm B

Đ

Thánh Luca, Thánh Sử
Rm 4:20-25; Lc 1:69-70,71-72,73,75; Lc 12:13-21

Thứ Ba
19/10

Lễ Nhớ
Thường niên
Năm B

Đ

Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo
Rm 5:12,15,17-19,20-21; Tv 40:7-8,89,10,17; Lc 12:35-38

Thứ Tư
20/10

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh năm
Rm 6:12-18; Tv 124:1-3,4-6,7-8; Lc 12:39-48

Thứ Năm
21/10

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh năm
Rm 6:19-23; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 12:49-53

Thứ Sáu
22/10

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh năm
Rm 7:18-25; Tv 119:66,68,76,77,93,94; Lc 12:54-59

Thứ Bảy
23/10

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh năm
Rm 8:1-11; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 13:1-9

Chúa Nhật
24/10

Lễ Trọng
Thường niên
Năm B

X

Chúa Nhật thứ Ba Mươi Mùa Quanh năm
Gr 31:7-9; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Dt 5:1-6; Mc 10:46-52

Thứ Hai
25/10

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh năm
Rm 8:12-17; Tv 68:2,4,6-7,20-21; Lc 13:10-17

Thứ Ba
26/10

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh năm
Rm 8:18-25; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Lc 13:18-21

Thứ Tư
27/10

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh năm
Rm 8:26-30; Tv 13:4-5,6; Lc 13:22-30

Thứ Năm
28/10

Lễ Kính
Thường niên
Năm B

Đ 

Thánh Simon và Jude, Tông Đồ
Rm 8:31-39; Tv 109:21-22,26-27,30-31; Lc 13:31-35

Thứ Sáu
29/10

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh năm
Rm 9:1-5; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Lc 14:1-6

Thứ Bảy
30/10

Lễ Thường
Thường niên
Năm B

X

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh năm
Rm 11:1-2,11-12,25-29; Tv 94:12-13,14-15,17-18; Lc 14:1,7-11

Chúa Nhật
31/10

Lễ Trọng
Thường niên
Năm B

X

Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh năm
Đnl 6:2-6; Tv 18:2-3,3-4,47-51; Dt 7:23-28; Mc 12:28-34

>> Xem thêm: Tháng 10 Âm lịch, Dương lịch có bao nhiêu ngày?

Lưu ý về Lịch Công Giáo

  • Vào mỗi Chúa Nhật, linh mục hoặc một giáo dân sẽ đọc lịch Phụng vụ Công giáo trong tuần tại nhà thờ của mình.
  • Không rao lịch Công giáo trong Thánh lễ (sau bài Phúc Âm, hay sau bài giảng), phải rao trước Thánh lễ hoặc sau lời nguyện hiệp lễ (IM các số 123, 139).

Lịch Phụng vụ Công giáo năm 2021 - tháng 10 đã được META tổng hợp và trình bày đầy đủ theo từng ngày trong bài viết trên đây. Hy vọng những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp ích được cho bạn khi có nhu cầu tìm kiếm, tra cứu các thông tin liên quan đến lịch Công giáo 2021. Đừng quên truy cập META.vn để đọc thêm nhiều bài viết khác với chủ đề thú vị, gần gũi với cuộc sống nhé! 

Bạn đang xem: Lịch Công giáo: Lịch Công giáo tháng 10

Chuyên mục: Tra cứu thông tin

Chia sẻ bài viết