Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

Máy chấm công RONALD JACK 839 là công cụ giải quyết triệt để tình trạng chấm công hộ, hiện tượng phổ biến hiện nay trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có số lượng nhân viên đông. Máy giúp bộ máy quản lý trong doanh nghiệp không chỉ kiểm soát được giờ vào ra của nhân viên, mà hơn thế nữa tạo cho nhân viên tác phong làm việc công nghiệp, coi trọng kỷ luật lao động.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK 839    

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

A. Quản lý nhân viên (Đăng ký, xóa, sửa nhân viên)

Nhấn nút Menu và giữ khoảng 4 giây thì xuất hiện màn hình như bên dưới. Chọn Quản lý nhân viên -> OK

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

Chọn nhân viên mới -> OK

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

Nhập Số ID cho nhân viên
• Đăng ký vân tay
Chọn Đăng ký vân tay -> OK
 

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

Màn hình đăng ký vân tay

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

Đặt vân tay 3 lần

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

Đăng ký mật mã:
Từ màn hình nhân viên mới -> đăng ký mật mã -> OK.

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

Nhập mật mã (ô trên và ô dưới phải trùng nhau)

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

Nhấn OK
Đăng ký thẻ:
Màn hình Nhân viên mới -> đăng ký thẻ -> OK

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

Chọn Quản lý →OK

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

Màn hình danh sách nhân viên xuất hiện khi chọn quản lý. Ở màn hình này bạn có thể: tìm nhân viên, chấm công, xóa, sửa nhân viên,…

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

Chọn nhân viên nào đó -> nhấn nút menu trên máy cấm công để xuất hiện menu tắt.
• Tìm nhân viên
Ở menu tắt sổ xuống -> tìm nhân viên -> màn hình tìm nhân viên -> nhập ID của nhân viên cần tìm vào ô số ID -> OK.

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

• Chấm công
Chọn chấm công -> OK

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

Danh sách nhân viên được chấm công khi chọn menu Chấm công
• Sửa Nhân viên:
Chọn nhân viên muốn sửa -> Sửa -> OK

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

Khi chọn sửa nhân viên -> màn hình sửa nhân viên xuất hiện (ở đây bạn muốn sửa những cái gì thì chọn vào rồi nhấn OK)

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

• Xóa nhân viên:

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

Chọn OK để xóa.

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

• Thêm mới nhân viên:
Chọn nhân viên mới -> OK

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

Khi chọn nhân viên mới thì màn hình đăng ký nhân viên mới xuất hiện, khi đó mình tiến hành đăng ký nhân viên mới như bình thường, các bước đăng ký giống như đăng ký nhân viên trong mục nhân viên mới.

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

B. Kết nối

Từ màn hình chính ta cũng nhấn nút Menu khoảng 3->4 giây thì vào được trong menu -> chọn Kết nối -> OK.

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

Khi chọn kết nối màn hình sau sẽ được hiển thị

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

Trong màn hình này gồm có 3 lựa chọn: Mạng, RS232/485 và bảo mật. Ờ đây các chức năng này cho phép bạn chỉnh sửa các thông số để máy chấm công có thể kết nối được với máy tính.
• Mạng:
Để máy tính có thể kết nối được với máy châm công thì lớp mạng của máy chấm công phải trùng với máy tính.
Ví du: IP của máy tính la: 192.168.1.23 thì lớp mạng của máy chấm công cũng là 192.168.1.X ( X là số từ 1->255, nhưng phải khác những số: 1, số của máy tính cần kết nối và số của những máy tính khác trong mạng lan.)
Nếu mà địa chỉ IP máy chấm công không trùng với lớp mạng của máy tính thì bạn chọn vào Mạng -> OK dể thay đổi địa chỉ IP máy chấm công trùng với IP lớp mạng của máy tính.

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

Khi vào được màn hình này thì bạn chỉ cần thay dổi lại địa chỉ IP của máy chấm công trùng với lớp mạng của máy tinh là được (192.168.1.X). Sau đó bạn bấm OK để lưu lại. Sau đó bấm ESC để thoát ra màn hình chính.
• RS232/485: Cổng này dùng để chỉnh sửa khi bạn kết nối máy hấm công với máy tính thông qua cổng COM.

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

C. Hệ thống:

Cho phép bạn chỉnh sửa những thông tin của hệ thống như: kiểu ngày tháng, âm báo, âm lượng chuông,…
Để vào được hệ thống từ màn hình chính bạn nhấn và giữ nút Menu khoảng vài giây để vào được màn hình Menu -> hệ thống -> hệ thống -> OK

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

Khi chọn hệ thống -> OK thì xuất hiện màn hình sau:

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

Ở màn hình này bạn có thể chỉnh sửa những thông tin của máy, sau khi chỉnh sửa xong thi bạn nhấn OK để đồng ý, sau do máy có yêu cầu khởi dộng lại thì bạn nên khởi động lại để máy thay đổi lai những thông số mà bạn đã chỉnh sửa.
• Hiển Thị:

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

Cài đặt thêm -> OK
Trong này có chức năng

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

Màn hình cài đặt thêm xuất hiện, trong này cho phép bạn thay đổi ngôn ngữ hiển thị -> OK để đồng ý.

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

Nếu máy chấm công để xa với may tính mà không thể kết nối được bằng cổng mạng hoặc cổng Com thì bạn cũng có thể sử dụng USB để tải dữ liệu về. Bạn nhấn giữ nút Menu/OK khoảng vài giây thì sẽ vào được màn hình chính của menu.

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

Quý khách có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839 tại đây để in và lưu trữ

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK 839

Chuyên mục: Máy văn phòng

Đừng quên chia sẻ bài viết: