Chủ đề 'màn hình'

Bảo hiểm rơi vỡ màn hình điện thoại, bảo vệ dế yêu!           

Trên cơ sở hợp tác triển khai và phát triển thành công các sản phẩm Bảo hiểm số trên nền      tảng sàn thương mại điện tử Tiki, Tiki và Bảo hiểm PVI / được hỗ trợ bởi nhà tái bảo hiểm Allianz Partners & Digiin insurtech tiếp tục cho ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Rơi vỡ màn hình phiên bản số nhằm bảo vệ cho điện thoại cho người dùng trên Tiki360. Quy trình 100% online, không giấy tờ, không tốn công số hoá. Việc mua, quản lý, yêu cầu bồi thường bảo hiểm dễ dàng hơn bao giờ hết.