Mẫu giấy đi đường ở Hà Nội trong thời gian giãn cách

Ngày 29/7, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản hỏa tốc số 2434/UBND-KT về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội. Dưới đây là mẫu giấy đi đường ở Hà Nội trong thời gian giãn cách để bạn tham khảo.

Mãu giấy đi đường Hà Nội

Mẫu giấy đi đường ở Hà Nội trong thời gian giãn cách

       ỦY BAN NHÂN DÂN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          XÃ/PHƯỜNG............                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 (Hoặc Công ty, đơn vị sử dụng 
lao động)                                                                                          ---------------

Số...................                                                           ...............; ngày...... tháng.......năm 2021

                                                                                

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Về việc tham gia giao thông trong thời gian giãn cách


1. Họ và tên:..................................................; Giới tính:................................

2. Sinh ngày.......... tháng........... năm ............;

3. Số CCCD/CMND:.................; Ngày cấp:................; Nơi cấp:................

4. Số điện thoại:..................................;

5. Địa chỉ thường trú:.............................................

6. Nơi làm việc:.................................................

7. Địa chỉ cơ quan:........................

8. Chức vụ/Vị trí công tác:.........................................................

Mục đích tham gia giao thông:...................... hiện đang trên đường di chuyển từ nhà đến nơi làm việc (hoặc ngược lại) để thực hiện công việc chuyên môn được giao.

Công ty/Người lao động cam đoan những nội dung trên đúng sự thật, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố.

(Xuất trình kèm theo Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân; Văn bản của Công ty, đơn vị sử dụng lao động).

                                                                                

                                                                                                                                                                                                                           T.M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
                                                                                                                                                                                                                                         CHỦ TỊCH
                                                                                                                                                                                                                    
     (Hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị)

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

Văn bản quy định rõ các trường hợp cụ thể như sau

1. Đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố: Giấy này được cấp cho những trường hợp thực sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu.

Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên gây lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch và cấp giấy đi đường.

2. Đối với người lao động trong thành phố làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất (bao gồm cả các doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp), cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu, lực lượng duy trì hệ thống bảo trì, bảo dưỡng các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong thành phố được tham gia giao thông khi: Đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm quản lý chặt chẽ người lao động, cam kết về việc đảm bảo các quy định về phòng chống dịch, lập kế hoạch hoạt động, kèm theo danh sách người lao động, cấp giấy đi đường.

3. Đối với người ở tỉnh, thành khác vào thành phố làm việc, lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phép hoạt động, cần có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo mẫu.

4. Các trường hợp khác như người ở tỉnh, thành khác đưa, đón bệnh nhân khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố; lễ tang; đi sân bay Nội Bài để công tác (kể cả người đưa đón) cần chuẩn bị: Căn cước công dân, hộ chiếu, vé máy bay, kết quả xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV2 bằng phương pháp PCR (có giá trị trong vòng 3 ngày).

5. Đối với bệnh nhân, phải có hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện, lịch trình vào, ra, địa điểm xuất phát, nơi đến để kiểm soát quá trình lưu thông trên địa bàn thành phố.

6. Đối với lễ tang ngoài thành phố, cần có: Danh sách thành viên trong gia đình và người phục vụ tham gia tang lễ, cam kết của gia đình đảm bảo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17.

7. Các trường hợp ra, vào thành phố vì lý do công vụ, phòng chống dịch bệnh, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia: Phải có các loại giấy tờ chứng minh việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó và giấy đi đường theo mẫu.

8. Đối với những người đi ra khỏi thành phố trước ngày 24/7 (thời điểm ban hành Chỉ thị số 17) muốn quay lại Hà Nội, người buôn bán hàng hóa thiết yếu từ các địa phương, tỉnh, thành khác vào Hà Nội: Cần chuẩn bị căn cước công dân, các loại giấy tờ chứng minh việc buôn bán; kết quả xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV2 bằng phương pháp PCR (có giá trị trong vòng 03 ngày).

Trên đây là mẫu giấy đi đường ở Hà Nội trong thời gian giãn cách để bạn tham khảo. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

Đừng quên thường xuyên truy cập website META.vn để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích bạn nhé.

Bạn đang xem: Mẫu giấy đi đường ở Hà Nội trong thời gian giãn cách

Chuyên mục: Tra cứu thông tin

Chia sẻ bài viết