Những câu nói bằng tiếng Anh hay, ngắn gọn (có dịch)

Những câu nói tiếng Anh hay, ngắn gọn về nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống đôi khi sẽ mang đến cho bạn niềm tin, sự hy vọng, giúp bạn được truyền động lực để tiếp tục cố gắng và có những suy nghĩ tích cực hơn, lạc quan hơn. Trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi tham khảo những câu nói bằng tiếng Anh hay, ngắn gọn (có dịch) bạn nhé.

Những câu nói tiếng Anh hay, ngắn gọn về nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống đôi khi sẽ mang đến cho bạn niềm tin, sự hy vọng, giúp bạn được truyền động lực để tiếp tục cố gắng và có những suy nghĩ tích cực hơn, lạc quan hơn. Trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi tham khảo những câu nói bằng tiếng Anh hay, ngắn gọn (có dịch) bạn nhé.

Những câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực, cố gắng trong cuộc sống

Những câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực, cố gắng sẽ truyền đến cho bạn nguồn năng lực vô cùng tuyệt vời, giúp bạn thêm yêu và tin tưởng hơn vào cuộc sống, để bạn không ngừng cố gắng, vươn đến những điều tốt đẹp.

1. Where there is a will, there is a way (Pauline Kael).

Dịch: Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.

2. Nothing is too small to know, and nothing too big to attempt (William Van Horne)

Dịch: Không có gì là quá nhỏ để biết, không có gì là quá lớn để thử.

3. Let’s round of his life every job as if it were the last work (Marc Aurele)

Dịch: Hãy làm tròn mỗi công việc của đời mình như thể đó là công việc cuối cùng.

4. On the way to success, there is no trace of lazy men.

Dịch: Trên con đường đến thành công không có dấu chân của một kẻ lười biếng.

5. Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration (Thomas Edison).

Dịch: Thiên tài chính là một phần trăm cảm hứng và 99 phần trăm còn lại là đổ mồ hôi.

6. A winner never stops trying (Tom Landry)

Dịch: Dù là một người chiến thắng cũng không bao giờ được ngừng cố gắng.

7. Set your target and keep trying until you reach it (Napoleon Hill).

Dịch: Bạn hãy đặt mục tiêu và luôn cố gắng đến khi đạt được nó.

8. Little by little does the trick (Aesop)

Dịch: Cố gắng từng chút từng chút một là bí quyết để thành công.

9. To try is all. It matters not if one succeeds or fails outwardly (Robert)

Dịch: Cố gắng là tất cả những gì mà bạn phải làm, dù thành công hay thất bại.

10. A second-class effort is a first-class mistake (William Arthur Ward)

Dịch: Nỗ lực nửa vời là thất bại đích đáng.

Những câu nói tiếng Anh hay

Những câu nói tiếng Anh hay về sự lạc quan, tự tin

Lạc quan luôn là một điều mà ai cũng cần trong cuộc sống này. Dù gặp khó khăn, thử thách thì chỉ cần có sự lạc quan, bạn cũng sẽ dễ dàng có thể vượt qua tất cả. Hãy lắng nghe những câu nói tiếng Anh hay về sự lạc quan dưới đây và cùng suy ngẫm bạn nhé.

1. When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

Dịch: Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

2. To truly laugh, you must be able to take your pain, and play with it! (Charlie Chaplin).

Dịch: Để thật sự cười, anh phải có thể lấy nỗi đau của mình ra và chơi với nó!

3. The darkest day, if you live till tomorrow, will have past away (William Cowper).

Dịch: Ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày mai. 

4. Nothing is permanent in this wicked world – not even our troubles (Charlie Chaplin).

Dịch: Không có gì là vĩnh viễn trên thế giới độc ác này – thậm chí cả những rắc rối của chúng ta.

5. The difficulty will pass. Like the rain outside a window, no matter how big the diaper would eventually be, the sky would clear.

Dịch: Khó khăn rồi sẽ qua đi. Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh.

6. Pessimism leads to weakness, optimism to power (William James).

Dịch: Sự bi quan dẫn tới sự yếu đuối, lạc quan dẫn tới sức mạnh.

7. The man who is a pessimist before 48 knows too much; if he is an optimist after it, he knows too little (Mark Twain).

Dịch: Trước 48 tuổi, người bi quan là người biết quá nhiều; nếu quá tuổi đó mà vẫn lạc quan, anh ta biết quá ít.

8. Optimism is a seed sown in the soil of faith; pessimism is a seed hoarded in the vault of doubt (William Arthur Ward).

Dịch: Lạc quan là hạt giống gieo trồng trên mảnh đất của niềm tin; bi quan là hạt giống cất giữ dưới căn hầm ngờ vực.

9. An optimist may see a light where there is none, but why must the pessimist always run to blow it out (Rene Descartes).

Dịch: Người lạc quan có thể thấy ánh sáng ở nơi tăm tối, nhưng tại sao kẻ bi quan cứ phải chạy tới thổi tắt nó?

10. This is the first day… of the rest of your life.

Dịch: Hôm nay là ngày đầu tiên… của phần đời còn lại.

Câu nói tiếng Anh hay

Những câu nói truyền cảm hứng học tập bằng tiếng Anh

Những câu nói truyền cảm hứng học tập bằng tiếng Anh tuy ngắn gọn nhưng lại ẩn chứa ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Nhờ những câu nói ấy mà bạn có thể hiểu hơn được nhiều điều, lấy đó làm động lực cho chính mình để không ngừng phấn đấu, rèn luyện và cố gắng học tập tốt hơn nữa.

1. Genius is 1% talent and 99% percent hard work (Albert Einstein).

Dịch: Thiên tài bao gồm 1% tài năng bẩm sinh và 99% đến từ sự chăm chỉ.

2. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever (Gandhi).

Dịch: Sống như thể bạn chuẩn bị chết vào ngày mai. Học như thể bạn được bất tử.

3. Reading is to the mind what exercise is to the body (Joseph Addison).

Dịch: Đọc là cách tập thể dục cho tâm trí.

4. Learning is like rowing upstream, not to advance is to drop back.

Dịch: Học tập cũng giống như chèo thuyền ngược dòng, nếu không tiến lên bạn sẽ bị trôi ngược lại.

5. The best way to predict the future is to create it (Abraham Lincoln).

Dịch: Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.

6. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever (Mahatma Gandhi).

Dịch: Hãy sống như ngày mai anh chết. Hãy học như anh sẽ sống mãi mãi.

7. Study while others are sleeping, work while others are loafing, prepare while others are playing, and dream while others are wishing. (William Arthur Ward).

Dịch: Hãy học khi người khác ngủ, lao động khi người khác lười nhác, chuẩn bị khi người khác chơi bời, và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước.

8. One may say the eternal mystery of the world is its comprehensibility (Albert Einstein).

Dịch: Ta có thể nói rằng bí ẩn vĩnh cửu của thế giới này chính là sự lĩnh hội.

9. Being ignorant is not so much a shame, as being unwilling to learn (Benjamin Franklin).

Dịch: Ngu dốt không đáng xấu hổ như không chịu học hỏi.

10. To learn to read is to light a fire, every syllable that is spelled out is a spark (Victor Hugo).

Dịch: Học đọc là nhóm lên ngọn lửa, từng âm tiết được đánh vần lên đều là tia lửa.

Những câu nói tiếng Anh hay

Châm ngôn tiếng Anh hay - Câu nói tạo động lực, truyền cảm hứng bằng tiếng Anh 

Dưới đây là tổng hợp những câu châm ngôn tiếng Anh, những câu nói bằng tiếng Anh tạo động lực, truyền cảm hứng giúp bạn có thêm sức mạnh tinh thần để vươn tới những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống này.

1. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.

Dịch: Một nhà lãnh đạo là một người biết đường, đi đường và chỉ đường.

2. Those who don’t believe in magic will never find it (Roald Dahl)

Dịch: Ai không tin vào phép màu sẽ không bao giờ tìm thấy nó.

3. Not how long, but how well you have lived is the main thing (Seneca)

Dịch: Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.

4. When today is over, it will never come back.

Dịch: Ngày hôm nay qua đi sẽ không thể quay lại nữa.

5. If you don’t walk today, you’ll have to run tomorrow.

Dịch: Nếu bạn không bước đi hôm nay, bạn sẽ phải chạy vào ngày hôm sau.

6. Life is a story, make yours the best seller.

Dịch: Cuộc sống là một cuốn truyện, hãy làm sao cho cuốn của bạn bán chạy nhất.

7. If you sleep on life, all you will have are dreams.

Dịch: Nếu bạn ngủ quên trong cuộc sống, tất cả những gì bạn có là những giấc mơ.

8. There is no elevator to success you have to take the stairs.

Dịch: Không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công, bạn phải leo thang thôi.

9. Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow.

Dịch: Cuộc sống luôn cho bạn một cơ hội thứ hai. Nó được gọi là ngày mai.

10. One of the simplest way to stay happy is to let go all of the things that make you sad.

Dịch: Cách đơn giản nhất để luôn hạnh phúc là bỏ qua tất cả những thứ làm bạn buồn.

>>> Xem thêm:

Trên đây là những câu nói bằng tiếng Anh hay, ngắn gọn (có dịch) mà chúng tôi muốn chia sẻ tới bạn. Hy vọng rằng những câu nói này sẽ mang đến cho bạn nhiều động lực, niềm tin và sức mạnh để vươn tới những điều tốt đẹp, tuyệt vời hơn trong cuộc sống này. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

Nếu có nhu cầu trang bị các sản phẩm đồ gia dụng, điện máy điện lạnh, y tế sức khỏe, thiết bị văn phòng.

Bạn đang xem: Những câu nói bằng tiếng Anh hay, ngắn gọn (có dịch)

Chuyên mục: Giải trí

Chia sẻ bài viết