Chủ đề 'GaN'

Tìm thấy ký sinh trùng phá huỷ gan có thể lây sang người

Các nhà nghiên cứu ở Vermont, Mỹ đang báo cáo về hai trường hợp mắc bệnh ở người, được gọi là bệnh echinococcosis phế nang (AE), do một chủng ký sinh trùng E. multilocularis ở Châu Âu gây ra. Họ cũng tìm thấy bằng chứng về chuỗi gien này ở hai con cáo đỏ ở Virginia, Mỹ.