Hàm RIGHT, RIGHTB trong Excel cắt ký tự bên phải của chuỗi

Hàm RIGHT là một trong những hàm phổ biến được sử dụng để cắt các ký tự bên phải trong Excel. Mời bạn tìm hiểu cách dùng hàm này chi tiết và cách khắc phục các lỗi thường gặp trong bài viết sau nhé!

1Hàm RIGHT

Hàm RIGHT trả về các ký tự trong một chuỗi theo số lượng ký tự mà bạn chỉ định, bắt đầu từ ký tự cuối cùng trong chuỗi và trích xuất theo chiều từ phải qua trái.

Ví dụ: Sử dụng hàm RIGHT để lấy 4 ký tự từ phải qua của ô B2 và 3 ký tự từ phải qua của ô B3.

Sử dụng hàm RIGHT để lấy 4 ký tự từ phải qua

Sử dụng hàm RIGHT để lấy 3 ký tự từ phải qua

2Hàm RIGHTB

Hàm RIGHTB có cách thức hoạt động tương tự như hàm RIGHT, chỉ khác biệt ở chỗ hàm này trả về các ký tự trong một chuỗi theo số lượng byte mà bạn chỉ định.

Tiếng Việt và Tiếng Anh là 2 ngôn ngữ sử dụng bộ ký tự byte đơn (SBCS), vì vậy nếu bạn sử dụng hàm RIGHTB đối với 2 ngôn ngữ này thì chức năng sẽ tương tự hàm RIGHT vì 1 ký tự = 1 byte.

Tiếng Nhật, Tiếng Trung Quốc (Giản thể), Tiếng Trung Quốc (Phồn thể) và Tiếng Hàn Quốc là các ngôn ngữ sử dụng bộ ký tự byte kép (DBCS). Hàm RIGHTB thường được sử dụng cho những ngôn ngữ này.

3Một số lỗi thường gặp của hàm RIGHT

Lỗi 1: Khi trong chuỗi văn bản hoặc ô tham chiếu của bạn có khoảng trống ở cuối (do việc copy dữ liệu từ ứng dụng khác qua Excel), hàm RIGHT sẽ trả về thiếu kết quả.

Như ví dụ dưới, ta sử dụng hàm RIGHT để lấy 4 ký tự cuối nhưng chỉ nhận về 3.

Hàm RIGHT không trả về đủ số ký tự

Nguyên nhân là do ở cuối ô B2 có một khoảng trống.

Khoảng trống dư thừa làm hàm RIGHT bị sai

Lúc này, bạn sử dụng hàm TRIM để loại bỏ các khoảng trống như vậy.

Kết hợp hàm TRIM để loại bỏ khoảng trống khi sử dụng hàm RIGHT

Lỗi 2: Giá trị Num_chars nhỏ hơn 0 sẽ làm xuất hiện lỗi #N/A. Bạn kiểm tra lại công thức để khắc phục.

Lỗi #N/A khi sử dụng hàm RIGHT

Lỗi 3: Bạn dùng hàm RIGHT để lấy giá trị năm (thường là 4 số cuối) trong khi định dạng ô tham chiếu đang là ngày.

Sử dụng hàm RIGHT để lấy giá trị năm

Nguyên nhân: Excel tính toán ngày tháng theo dạng số, với ngày 1/1/1900 tương ứng với 1, ngày 2/1/1900 tương ứng với 2,... và ngày 1/1/2021 sẽ ứng với số 44197. Khi bạn sử dụng hàm RIGHT để lấy đối với ngày, Excel sẽ trả về các số cuối theo dạng số của ngày đó.

Trường hợp này, bạn hãy sử dụng hàm YEAR để lấy giá trị.

Sử dụng hàm YEAR thay thế hàm RIGHT khi cần lấy giá trị năm

4Hàm RIGHT với những hàm khác

Kết hợp giữa các hàm RIGHT, LEN, SEARCH

Trong một số trường hợp các dữ liệu của bạn biến đổi khiến bạn khó xác định Num_chars để lấy giá trị, lúc này bạn hãy kết hợp với hàm SEARCHhàm LEN.

Trong ví dụ dưới, chúng ta có thể sử dụng hàm RIGHT để lấy họ của các cầu thủ, nhưng vì độ dài tên khác nhau nên Num_chars sẽ khác nhau. Quy luật chung là tên và họ ngăn cách nhau bởi khoảng trống.

Sử dụng hàm RIGHT để lấy họ của các cầu thủ

Đầu tiên bạn sử dụng hàm SEARCH để xác định vị trí của khoảng trống. Vị trí của khoảng trống ở ô B2,B3,B4 là 6,10,7.

Sử dụng hàm SEARCH để xác định vị trí của khoảng trống

Tiếp theo, bạn sử dụng hàm LEN để xác định tổng số ký tự. Tổng số ký tự của ô B2,B3,B4 là 10,17,12.

Sử dụng hàm LEN để xác định tổng số ký tự

Như vậy, bạn lấy giá trị của hàm LEN trừ đi giá trị của hàm SEARCH sẽ ra số ký tự của họ của các cầu thủ, hay cũng chính là giá trị của Num_chars. Cuối cùng, bạn lồng 2 hàm trên trong hàm RIGHT để hoàn thành.

Kết hợp hàm RIGHT, LEN và SEARCH

Kết hợp hai hàm RIGHT và VALUE

Khi lấy số ra khỏi các chuỗi dữ liệu, hàm RIGHT sẽ trả về kết quả định dạng là văn bản, vì vậy bạn sẽ không thử sử dụng trong công thức tính toán.

Hàm RIGHT sẽ trả về kết quả định dạng là văn bản thay vì số

Để giải quyết tình huống này, bạn kết hợp hàm VALUE để có thể chuyển đổi các dữ liệu đó thành dạng số.

Chuyển kết quả của hàm RIGHT về dạng số với hàm VALUE

Kết hợp hai hàm RIGHT và LEN

Bạn có thể sử dụng hàm RIGHT kết hợp với hàm LEN trong một số trường hợp như ví dụ ở dưới, chúng ta cần lấy các giá trị đằng sau dấu "-".

Sử dụng hàm RIGHT kết hợp với hàm LEN

Bạn sử dụng hàm LEN để xác định tổng số ký tự, sau đó trừ đi 5 (là tổng số ký tự của cụm "2021-") để ra số ký tự đằng sau dấu "-".

Sử dụng hàm LEN để xác định tổng số ký tự và trừ đi số ký tự ở trước đó

Cuối cùng, bạn lồng hàm LEN ở trên với hàm RIGHT để hoàn thành.

Kết hợp hàm RIGHT và hàm LEN

Trên đây là bài viết chia sẻ cách dùng hàm RIGHT, RIGHTB để cắt ký tự bên phải chữ trong Excel. Hy vọng những thông tin này đã giúp bạn sử dụng thành thạo hàm này cho công việc của mình.

Bạn đang xem: Hàm RIGHT, RIGHTB trong Excel cắt ký tự bên phải của chuỗi

Chuyên mục: Phần mềm & Thủ thuật

Chia sẻ bài viết