Chủ đề 'tổng'

Mercedes-Benz Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Năm 2024 đánh dấu một năm có sự chuyển đổi quan trọng trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Mercedes-Benz Việt Nam (MBV), mở ra những đổi mới mang tính chiến lược của hãng xe Đức tại...