Vay mua nhà có quy định mới từ năm 2022: Lãi suất cho vay hỗ trợ là 4,8%/năm

Mức lãi suất áp dụng trong năm 2022 không thay đổi so với 2021 nhưng đã giảm 0,2% so với năm 2019 và 2020.

Ngày 20/01/2022, Thông tư 20/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 25/2015/TT-NHNN chính thức có hiệu lực với nhiều điều chỉnh liên quan đến chính sách vay vốn để mua nhà. Trong đó ấn định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà có sự khác biệt so với các năm nước. Cụ thể:

Vay mua nhà có quy định mới từ năm 2022: Lãi suất cho vay hỗ trợ là 4,8%/năm-1

1. Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở năm 2022 là 4,8%/năm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa qua cũng đưa ra Quyết định 1956/QĐ-NHNN, trong đó ấn định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà theo Thông tư 11/2013 là 4,8%/năm.

Mức lãi suất này vẫn được giữ ổn định như năm 2021, nhưng giảm 0,2% so với năm 2019 và năm 2020.

Vay mua nhà có quy định mới từ năm 2022: Lãi suất cho vay hỗ trợ là 4,8%/năm-2

2. Các ngân hàng áp dụng mức lãi suất hỗ trợ này

Các đối tượng là ngân hàng cho vay được quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 32/2014/TT-NHNN cụ thể:

Các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, bao gồm:

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

- Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

- Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam;

- Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam;

- Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long

Các ngân hàng thương mại cổ phần khác do Ngân hàng Nhà nước chỉ định.

Vay mua nhà có quy định mới từ năm 2022: Lãi suất cho vay hỗ trợ là 4,8%/năm-3

3. Đối tượng được vay vốn với lãi suất này

- Cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng thu nhập thấp vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15.000.000 đồng/m2.

- Cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động có thu nhập thấp nhưng khó khăn về nhà ở, khi mua nhà ở thương mại tại các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có tổng giá trị hợp đồng mua bán (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1.050.000.000 đồng.

- Cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động tại đô thị đã có đất ở phù hợp với quy hoạch đang khó khăn về nhà ở nhưng chưa được Nhà nước hỗ trợ dưới mọi hình thức được vay để xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình.

- Hộ gia đình, cá nhân có phương án đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội phù hợp với quy định của pháp luật để cho thuê, cho thuê mua và để bán cho các đối tượng là công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp vừa và nhỏ, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp (kể cả bên trong và ngoài khu công nghiệp) của tất cả các ngành, nghề thuộc các thành phần kinh tế.

- Người lao động thuộc các thành phần kinh tế tại khu vực đô thị.

- Sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề và trường dạy nghề cho công nhân (không phân biệt công lập hay ngoài công lập) và các đối tượng khác thuộc diện được giải quyết nhà ở xã hội theo quy định của Nghị định 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

- Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng công bố trong từng thời kỳ.

Quyết định 1956/QĐ-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

Bạn đang xem: Vay mua nhà có quy định mới từ năm 2022: Lãi suất cho vay hỗ trợ là 4,8%/năm

Chuyên mục: Kinh nghiệm mua sắm

Chia sẻ bài viết