Cuối tháng 8, áp dụng giao dịch chứng khoán T+1,5

Ngày 19-8, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ký Quyết định số 109/QĐ-VSD ban hành Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán tại VSD và Quyết định số 110/QĐ-VSD ban hành quy chế thành viên lưu ký tại VSD. 

Theo đó, quy chế mới rút ngắn thời gian thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán ngay trong phiên giao dịch chiều ngày T+2, thay vì T+3 như trước.

Cuối tháng 8, áp dụng giao dịch chứng khoán T+1,5-1
Nhà đầu tư có thể rút ngắn thời gian giao dịch

Cùng với đó, thời gian ngân hàng hoàn tất thanh toán tiền và VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán được điều chỉnh từ 15 giờ 30 - 16 giờ lên 11 giờ - 11 giờ 30 ngày T+2. 

Trường hợp có phát sinh thành viên lưu ký mất khả năng thanh toán tiền thì thời gian hoàn tất thanh toán chậm nhất là 12 giờ.

Thành viên lưu ký phải thực hiện phân bổ tiền và chứng khoán cho khách hàng ngay sau khi ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền và VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán, đảm bảo hoàn tất trước 13 giờ ngày thanh toán, đồng thời thông báo cho VSD về kết quả thực hiện chậm nhất 16 giờ 30 cùng ngày.

Hai quy chế mới có hiệu lực từ ngày 29-8. 

Phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần (ngày 19-8), VN-Index giảm nhẹ 4,48 điểm, xuống 1.269,18 điểm; HNX-Index giảm 3,25 điểm, xuống 297,94 điểm, UPCoM-Index giảm 0,08 điểm, xuống 92,77 điểm.

Bạn đang xem: Cuối tháng 8, áp dụng giao dịch chứng khoán T+1,5

Chuyên mục: Kinh nghiệm mua sắm

Chủ đề:

Chia sẻ bài viết