Tag: sân bóng chuyền tiêu chuẩn

Kích thước sân bóng chuyền, kích thước sân bóng chuyền hơi tiêu chuẩn

Cũng có bóng, có lưới tuy nhiên chơi bóng chuyền tự do sẽ không quá chú trọng đến các quy định như thi đấu bóng chuyền chuyên nghiệp về diện tích sân bóng chuyền, quy cách sân bóng chuyền tiêu chuẩn... Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu về kích thước sân bóng chuyền tiêu chuẩn cũng như một số thông tin liên quan về bộ môn này.